Vad vill du ha hjälp med?
Bifoga fil
Hur vill du bli kontaktad?
Alla uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Tänk på att dina inskickade uppgifter är allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet offentlighetsprincipen om inte sekretess gäller enligt offentlighet- och sekretesslagen
Oavsett vad ditt ärende gäller eller vem du behöver få tag i är du välkommen att kontakta oss via detta formulär. Du kan också kontakta oss på telefonnummer 0910 – 73 50 00.
Tänk på att vara försiktig med känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter) men försök vara så detaljerad som möjligt i ärendebeskrivningen. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning, eller liknande, det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare. Alla uppgifter behandlas enligt GDPR. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.